หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2020-11-10 13:25:46
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ“ตาข่ายดอกไม้” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ“ตาข่ายดอกไม้” แขนงวิชา ...
2020-08-31 15:20:16
โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  &nbs ...
2020-08-31 15:12:39
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 8 สิงหาคม 2563 แข ...
2020-08-11 12:46:32
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดนิทรรศการทาง ...
2020-08-11 12:44:52
โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  &n ...
2018-11-24 10:23:41
ข่าวย้อนหลัง