หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-24 10:23:41


โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      20 พฤศจิกายน 2561 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีการลอยกระทงของไทย โดยกิจกรรมจัดให้มีการแสดงของนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของประเพณีลอยกระทง ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นิพนธ์ศศิธรเสาวภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf