หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2020-11-10 13:25:46

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส๖๐) ณ ห้องนิภานภดล  อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf