หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ“ตาข่ายดอกไม้” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ“ตาข่ายดอกไม้” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2020-08-31 15:20:16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ“ตาข่ายดอกไม้” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการทำกลิ่นตะแคง เครื่องแขวนในรูปแบบ "ตาข่ายดอกไม้" ซึ่งเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เป็นภูมิปัญญาเชิงช่างของไทยซึ่งก่อเกิดจากราชสำนัก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาการทำตาข่ายดอกไม้อันเป็นหัตถศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชามรดกทางวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้ข้อมูลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf