หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2020-08-11 12:46:32

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสังคมวัฒนธรรมรวมใจ โดยจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยนำชมและศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของตำหนักต่างๆ เช่นพิพิทธภัณฑ์อาคารสานสุธานภดล เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม....pdf